Categories

Domains (10)

.AL Domain Information

Most Popular Articles

 .al Përditësimi i detajeve të kontaktit të domenit

Si të përditësoni detajet e kontaktit të një domeni .AL ?   Për të përditësuar detajet e...

 Afati kohor i regjistrimit për domenet .al

Regjistrimi i domeneve .al është automatik, por gjithsesi bëhet një miratim me një hap në nivel...

 Emrat e domenit që nuk lejohen për regjistrim

Disa emra domain-i të ndaluar të regjistrohen: Emrat gjeopolitikë të kategorizuar...

 Si mund të regjistroj një domen .al

Domenet .al regjistrohen nga AKEP, një subjekt shtetëror të cilit i është besuar administrimi i...

 A është e mundur të regjistrohet një domen me dy karaktere .al?

Shpesh na pyesin nëse është e mundur të regjistrohen 2 domene karakteresh në zonën .al. Po, është...