Categories

Domains (10)

.AL Domain Information

Most Popular Articles

 .al Përditësimi i detajeve të kontaktit të domenit

Si të përditësoni detajet e kontaktit të një domeni .AL ?   Për të përditësuar detajet e...

 Emrat e domenit që nuk lejohen për regjistrim

Disa emra domain-i të ndaluar të regjistrohen: Emrat gjeopolitikë të kategorizuar...

 Afati kohor i regjistrimit për domenet .al

Regjistrimi i domeneve .al është automatik, por gjithsesi bëhet një miratim me një hap në nivel...

 Si mund të regjistroj një domen .al

Domenet .al regjistrohen nga AKEP, një subjekt shtetëror të cilit i është besuar administrimi i...

 A është e mundur të regjistrohet një domen me dy karaktere .al?

Shpesh na pyesin nëse është e mundur të regjistrohen 2 domene karakteresh në zonën .al. Po, është...